Smještaj

Prema željama i zdravstvenom stanju korisnika Ustanova omogućava smještaj u odjelima prilagođenim našim korisnicima ovisno o njihovim potrebama. Tako razlikujemo:

Isto tako, promjenom zdravstvenog stanja omogućen je premještaj u odjel Ustanove potreban u datom trenutku s pravom prvenstva biranja sobe ili apartmana spram novih korisnika.